miércoles, 11 de mayo de 2011

PREGUTA PARLAMENTAR Á COMISIÓN EUROPEA SOBRE AS ACTUACIÓNS NA RÍA DE ORTIGUEIRA

A entidade pública Portos de Galicia, baixo a tutela do Goberno da Rexión Autónoma de Galicia (España), deu inicio ás obras de remodelación das instalacións náuticas e deportivas do porto de Ortigueira. Estas obras, co-financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), veñen agravar a situación deste porto, situado nun espazo protexido da Rede Natura 2000, na medida en que, xa para a súa construción inicial, non foi realizado o estudo de impacto ambiental pertinente, sendo gravemente afectados espazos protexidos a nivel europeo. Na actualidade, as obras están a causar a transferencia de lodos entre distintas zonas da ría de Ortigueira eo recheo do peirao pechada nunha zona que non ten profundidade necesaria para a navegación, así como a construción dunha praia artificial nunha zona húmida costeira. A inminente construción deste porto deportivo está a levar a cabo sen se teren en conta as medidas de protección especial que a zona require en virtude da Ría de Ortigueira integrar a Rede Natura 2000, en virtude da Decisión da Comisión de 12 de decembro de 2008 que adoptará, en aplicación da Directiva 92/43/CEE do Consello, a segunda lista de lugares de importancia comunitaria da rexión biogeográfica atlántica, incluíndo o Sitio de Importancia Comunitaria-SIC Ortigueira-ladridos (ES1110001) ea Zona de Protección Especial Ría de Ortigueira y ladridos (ES0000086). O Ministerio de Medio Ambiente e do Medio Rural e Mariño de España recoñece a vulnerabilidade deste SIC cara ás actividades de lecer. Este recoñecemento é totalmente contrario á construción dunha praia artificial e ás obras para a instalación dun porto deportivo en zona de especial riqueza en recursos pesqueros e en marisco, un exemplo máis da nefasta política de apoio á construción de portos deportivos que o Goberno da Rexión Autónoma de Galicia está a promover.
Fronte ao exposto, pregunta a:
A Comisión Europea recibiu información sobre este proxecto que pode ter impacto sobre o citado SIC? Como pretende a Comisión Europea protexe este espazo integrada en Rede Natura 2000? A Comisión Europea pode facilitar información sobre o estado actual do cofinanciamento comunitario deste proxecto en Ortigueira?

Pregunta presentada por Ana Miranda a través de Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE)

No hay comentarios:

Publicar un comentario