miércoles, 11 de mayo de 2011

PREGUTA PARLAMENTAR Á COMISIÓN EUROPEA SOBRE AS ACTUACIÓNS NA RÍA DE ORTIGUEIRA

A entidade pública Portos de Galicia, baixo a tutela do Goberno da Rexión Autónoma de Galicia (España), deu inicio ás obras de remodelación das instalacións náuticas e deportivas do porto de Ortigueira. Estas obras, co-financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), veñen agravar a situación deste porto, situado nun espazo protexido da Rede Natura 2000, na medida en que, xa para a súa construción inicial, non foi realizado o estudo de impacto ambiental pertinente, sendo gravemente afectados espazos protexidos a nivel europeo. Na actualidade, as obras están a causar a transferencia de lodos entre distintas zonas da ría de Ortigueira eo recheo do peirao pechada nunha zona que non ten profundidade necesaria para a navegación, así como a construción dunha praia artificial nunha zona húmida costeira. A inminente construción deste porto deportivo está a levar a cabo sen se teren en conta as medidas de protección especial que a zona require en virtude da Ría de Ortigueira integrar a Rede Natura 2000, en virtude da Decisión da Comisión de 12 de decembro de 2008 que adoptará, en aplicación da Directiva 92/43/CEE do Consello, a segunda lista de lugares de importancia comunitaria da rexión biogeográfica atlántica, incluíndo o Sitio de Importancia Comunitaria-SIC Ortigueira-ladridos (ES1110001) ea Zona de Protección Especial Ría de Ortigueira y ladridos (ES0000086). O Ministerio de Medio Ambiente e do Medio Rural e Mariño de España recoñece a vulnerabilidade deste SIC cara ás actividades de lecer. Este recoñecemento é totalmente contrario á construción dunha praia artificial e ás obras para a instalación dun porto deportivo en zona de especial riqueza en recursos pesqueros e en marisco, un exemplo máis da nefasta política de apoio á construción de portos deportivos que o Goberno da Rexión Autónoma de Galicia está a promover.
Fronte ao exposto, pregunta a:
A Comisión Europea recibiu información sobre este proxecto que pode ter impacto sobre o citado SIC? Como pretende a Comisión Europea protexe este espazo integrada en Rede Natura 2000? A Comisión Europea pode facilitar información sobre o estado actual do cofinanciamento comunitario deste proxecto en Ortigueira?

Pregunta presentada por Ana Miranda a través de Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE)

viernes, 6 de mayo de 2011

ORTIGUEIRA SOSTIBLE COS COMUNEIROS DE COUZADOIRO

Como fixeron xa outras parroquias, Couzadoiro leva anos teimando por recuperar os montes que durante o franquismo pasaron a ser de titularidade estatal e que agora está xestionar o Concello. Os comuneiros demandan deste a devolución da propiedade dos montes e denuncian que non está a invertir o 95% do rendemento xerado por estes na parroquia tal como estipula a lei. Ante a resistencia do goberno municipal a cumplir con estas demandas, os veciños teñen iniciada unha campaña que nos fan chegar a través do seguinte manifesto co que nos solidarizamos e do que nos facemos eco:

COUZADOIRO COMUNEIRO
 
Os veciños de Couzadoiro comezamos fai máis de dous anos unha loita social e administrativo-legal coa corporación municipal do Concello de Ortigueira do actual alcalde Rafael Girón.
Reclamámo-la devolución dos montes veciñais da nosa parroquia (hoxendía calificados de propiedade municipal e xestionados polo Concello), e a súa clasificación como Montes Veciñais en Man Común, do mesmo xeito que no seu momento o fixeron as parroquias de Mera, San Adrián e Loiba; para sermos nós, os veciños de Couzadoiro unidos, quen xestionémo-lo noso patrimonio natural.
O Concello de Ortigueira, co seu alcalde á cabeza, opúxose a esta xusta reivindicación:
1º.    Negándonos os documentos oficias solicitados para o proceso administrativo aberto.
2º.    Evitando dar explicacións públicas da súa postura, a excepción dunha carta cando menos irónica (por non usar outros termos).
3º.    Utilizando os cartos públicos dos impostos de tódolos veciños do municipio, para contratar un equipo de avogados co que opoñerse ós veciños.
Sen embargo, pese ás dificultades e ós nosos escasos recursos económicos, o proceso continuou o seu curso legal, de xeito que en xaneiro de 2011, o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común da Coruña iniciou o Expediente de Clasificación como Veciñal en Man Común dos montes Carabelote e Montecalvelo.
O Concello, unha vez máis, amosouno-la súa oposición presentando un informe de alegacións cheo de falsedades, co único obxectivo de instala-lo pesimismo entre os veciños, arredarnos das nosas reclamacións e tentar facernos desistir da loita.
Ante tales feitos, os veciños de Couzadoiro non cedemos na nosa postura e sentímonos con máis forza que nunca para continuar co que, entendemos, é unha xusta reivindicación. Para demostra-la nosa intención de seguir adiante co proceso e protestar polos abusos que dende o Concello se veñen facendo con esta parroquia dende que iniciamos esta loita:

CONVOCAMOS UNHA CONCENTRACIÓN  PÚBLICA PARA O VINDEIRO SÁBADO 14 DE MAIO ÁS 18.00 horas NO CAMPO DE FÚTBOL DE COUZADOIRO CO LEMA “COUZADOIRO COMUNEIRO”.

Animamos a tódolos que queiran a vir protestar connosco e amosárlle-lo seu apoio nesta causa ós veciños de Couzadoiro, ofrecéndonos para transmitir máis información acerca do tema en cuestión e dárlle-la benvida á nosa parroquia.